فضل اله رنجبر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری طلوع، اظهار داشت: از ابتدای شروع طرح اشتغال پایدار روستایی تاکنون ۴۹طرح با رقمی به میزان ۴۴ میلیارد و ۳۷۰میلیون تومان انعقاد قرارداد شده است.
وی ادامه داد: ازاین میزان ۲۲طرح با رقمی نزدیک به ۳۰میلیارد تومان به متقاضیان طرح های اشتغال روستایی پرداخت شده است.
رنجبر با اشاره به تاکید استاندار کرمانشاه برای استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد و بهزیستی در اشتغالزایی افزود: تاکنون به ۳۲۰ طرح اشتغالزایی توسط بهزیستی با ۶میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان اعتبار به متقاضیان پرداخت شده است.
فرماندار کرمانشاه تصریح کرد، همچنین به
۴۳۶مورد توسط کمیته امداد با رقمی نزدیک به هشت میلیارد تومان به متقاضیان ایجاد اشتغال پرداخت شده است.