به گزارش طلوع کرمانشاه مرادعلی تاتار افزود: با پایان یافتن تعطیلات عید قربان تاجران می توانند از امروز با مراجعه به مرز نسبت به صادرات کالاهای خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مبادلات مرزی و روند صادرات کالا از مرز پرویزخان در ایام تعطیلات عید قربان نیز طبق روال سابق انجام شد ، اظهارداشت: روند ترانزیت سوخت نیز طبق روال سابق در ایام تعطیلات عید قربان از این مرز رسمی همچنان ادامه داشت.
وی بیان کرد: تردد مسافر نیز از ۲ مرز پرویزخان و خسروی همانند گذشته بدون وقفه انجام گرفت و در روز عید قربان دستگاه های اداری مستقر حضور داشتند و به وظایف محوله خود پرداختند.
روزانه به طور میانگین ۸۰۰ دستگاه کامیون از مرز پرویزخان و ۵۰۰ دستگاه کامیون از مرز خسروی کالاهای صادراتی کشورمان به عراق را حمل می کنند.
به طور میانگین روزانه ۵۰۰ دستگاه تانکر حامل مواد سوختی از اقلیم کردستان عراق از طریق مرز رسمی پرویزخان وارد کشورمان می شوند و پس از تخلیه در بنادر جنوبی کشورمان به عراق باز می گردند.
مرز رسمی پرویزخان بزرگترین مرکز صادرات کالاهای غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به عراق است که به طور میانگین همه ساله حدود ۵۴ درصد از مجموع کل صادرات غیرنفتی کشورمان به عراق از طریق این مرز انجام می شود.
قصرشیرین در غرب کرمانشاه بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق دارد که در امتداد این مرز طولانی ۲ مرز رسمی و فعال پرویزخان و خسروی فعال است که پرویزخان با اقلیم کردستان عراق و خسروی با حکومت مرکزی عراق هم مرز است.