به گزارش طلوع کرمانشاه، دکتر شهریار مستوفی گفت: طی بازرسی به عمل آمده از یک فروشگاه مواد غذایی غیر مجاز در کرمانشاه تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ بطری ماءالشعیر تاریخ مصرف گذشته و هزار و ۹۲۰ شیشه مربای فاقد پروانه تولید کشف و توقیف شد.
وی افزود: پرونده این کشف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.