ریزه وندی گفت: به علاوه در گذشته که صادرات رونق داشت صنعت دامپروری هم پویایی بیشتری داشت و گوسفندان دامداران با کمترین مشکل خریداری می‌شد.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی ممانعت از صادرات دام زنده جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در داخل کشور عنوان شده، خاطرنشان کرد: صادرات گوشت هیچ ارتباطی با افزایش قیمت آن در داخل کشور ندارد.

به گفته ریزه وندی گوشتی که به خارج از کشور صادر می‌شود با گوشت مصرفی داخل کشور خصوصا از نظر وزنی متفاوت است.

وی یادآور شد: به علاوه بسیاری از کالاهای دیگر هم در کشور گران شده که صادر هم نمی شوند و از همین رو نمی‌توان افزایش قیمت ها را به صادرات نسبت داد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه خواستار پیگیری مسئولین مربوطه برای رفع ممانعت از صادرات دام زنده و راه‌اندازی مجدد آن شد تا مشکلات فعالان این بخش مرتفع شود.