به گزارش طلوع کرمانشاه محمدابراهیم الهی‌تبار تصریح کرد: این پیشنهاد اولین بار از سوی رییس سازمان امور اجتماعی کشور مطرح شد که کرمانشاه به عنوان پایلوت اجرای طرح استفاده از پابند الکترونیکی برای جرائم غیرعمد معرفی شود.

وی افزود: در همین راستا این پیشنهاد تکمیل و از طرف استان به شورای امور اجتماعی کشور ارسال شد و با تصویب در این شورا قرار است این مصوبه در سازمان امور اجتماعی کشور مطرح شود و در صورت تصویب در این سازمان، کرمانشاه به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب خواهد شد که موافقت‌های ضمنی نیز در این زمینه گرفته شده است.

الهی‌تبار با اشاره به آسیب‌های اجتماعی متعدد برای خانواده زندانیان جرائم غیرعمد، گفت: با دور شدن سرپرست از خانواده، آسیب‌های اجتماعی متعددی کانون خانواده را تهدید می‌کند و این امر هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. از طرف دیگر نگهداری زندانیان نیز برای دولت هزینه‌بر است.

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح علاوه بر خلوت شدن زندان ها و کاهش هزینه‌های دولت، هزینه‌های اجتماعی نیز کاهش پیدا کرده و خانواده‌های کمتری در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

الهی‌تبار تاکید کرد: زندانیان جرائم عمد و خطرآفرین به هیچ عنوان مشمول این طرح نیستند و این طرح تنها برای آن دسته از زندانیان جرائم غیرعمد است که شاکی خصوصی نداشته باشند. این افراد با استفاده از این پابند می توانند در محدوده مشخص از پیش تعیین شده تردد کرده و کنار خانواده خود زندگی کنند.