باقری تصریح کرد: البته زمانی هم که از کادر فنی تیم ملی پرسیدم که چرا محدثه آقایی در اردوها نیست، عنوان شد که ایشان در هیچکدام از اردوها حضور نداشته و حتی کسب اجازه هم نکرده است. تنها یک بار به اردو آمده و آن هم بیان کرده تا بعد از امتحانات به اردو بر نمی گردد.

وی تاکید کرد: بازیکنی که تابع نباشد، سرمربی می تواند او را در اردوهای بعدی راه ندهد.

نائب رئیس فدارسیون کاراته در ادامه اعلام کرد: در بخش تیمی هم برای مسابقات آسیایی بصورت ۱۰۰ درصدی انتخاب را برعهده سرمربی گذاشتیم که ایشان هم با مسئولیت خود نفراتی را به فدارسیون معرفی کرد.

وی همچنین تاکید کرد: اینکه یک ورزشکار مطرح مشکلاتی که در فدراسیون دارد را در رسانه عمومی مطرح می کند، درست نیست و بهتر این بود که در داخل خانواده مشکل را مطرح می کرد تا آن را حل می کردیم.

منبع:ایسنا