مدیر روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه گفت: توکلی رئیس مجمع نیز در ادامه ی جلسه از اقدامات هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت در سال ۹۷ تشکر کرد.

در ادامه بازرس و حسابرس قانونی به ارائه گزارش خود به مجمع پرداخت و با تأیید سهامداران صورت های سال مالی منتهی به  ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

مجمع عمومی همچنین پرداخت سود ۶۰۰ ریال برای هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را تصویب و نحوه پرداخت آن را مطابق اطلاعیه منتشره از سوی شرکت برای کلیه سهامداران حقیقی، از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ از طریق کلیه ی شعب بانک ملت سراسر کشور با ارائه کارت ملی و کد بورس عنوان نمود.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نیز موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل به تصویب مجمع عمومی رسید.

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی سراسری و روزنامه باختر به عنوان روزنامه رسمی محلی با تصویب مجمع به مدت یک سال انتخاب شدند.

در طول مجمع نیز دیگر بندهای دستور جلسه از سوی رئیس مجمع قرائت و به تصویب اعضای مجمع رسید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.