به گزارش طلوع کرمانشاه، محمدابراهیم الهی تبار در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با تاکید بر تلاش دستگاه ها برای ایجاد اشتغال در استان، اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم نرخ بیکاری بالای استان کاهش یابد.
 
وی به تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری و اشتغال مناطق زلزله زده اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی و بانکها کمک کنند این تسهیلات به طور کامل جذب شده و زمینه اشتغال پایدار در این مناطق را فراهم کنند.
 
الهی تبار افزود: باید ببینیم مشکل کار در مسیر پرداخت این تسهیلات کجاست و موانع را برطرف کنیم.
 
حسن عزیزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز در این نشست سهیمه ابلاغی مرحله اول استان از محل تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری را ۱۷۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۶۸ درصد این سهمیه معادل ۱۱۹ میلیارد تومان به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.
 
عزیزی افزود: همچنین تاکنون ۱۰۲ میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد سهمیه ابلاغی استان پرداخت شده است.
 
وی اشتغال پیش بینی شده طرح هایی که تسهیلات دریافت کرده اند را ۲۲۲۰ نفر اعلام کرد.
 
وی گفت: هفته گذشته با همکاری بانکها و دستگاه های اجرایی رکوردی در پرداخت تسهیلات اشتعالزایی روستایی و عشایری و مناطق زلزله زده زده شد و ۲۱ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات داشتیم.
 
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه در بهار امسال را ۱۹.۴ درصد اعلام کرد.