جلیل بالایی اظهار کرد: کمیته ثبت ملی آثار منقول سازمان میراث فرهنگی کشور روز گذشته(یازدهم شهریور) با حضور معاون میراث فرهنگی، مدیرکل ثبت آثار و کارشناسان و صاحبنظران به منظور بررسی ثبت ملی ۱۳ شی تاریخی استان کرمانشاه برگزار شد.

وی ادامه داد: پس از انجام بررسی و ارائه نظرات کارشناسی، اعضای شورای عالی ثبت ملی با ثبت ملی این ۱۳ شی تاریخی موافقت کردند.

به گفته بالایی ظروف ساسانی قوری قلعه شامل هشت ظرف نقره ای مزین به نقوش اساطیری، حیوانی، گیاهی و کتیبه های پهلوی ساسانی و پنج سرستون  ساسانی با نقوش برجسته انسانی، گیاهی و هندسی که شخصیت هایی چون خسرو دوم، اهورامزدا، ایزد بهرام و الهه آناهیتا بر روی آنها نقش برجسته، اشیاء تاریخی به ثبت ملی رسیده استان کرمانشاه هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این اشیاء در حال حاضر در گنجینه میراث فرهنگی استان نگهداری می شوند.