به گزارش طلوع کرمانشاه، محمد ابراهیم الهی‌تبار در جشنواره صنعت چاپ استان، توسعه استان را نیازمند تغییر نگرش مدیران دانست و افزود: کرمانشاه استان ثروتمندی است، اما اگر بخواهیم از این ثروت استفاده کرده و به توسعه حقیقی برسیم نگرش‌ها باید تغییر کند.
وی افزود: شاید کارها و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دراستان انجام شود، اما تا زمانی که نگرش ما نسبت به مقوله توسعه تغییر جدی نکند، توسعه حقیقی محقق نمی‌شود.
وی تصریح کرد: نگاه به توسعه باید جامع و فرابخشی باشد و اگر همه ما نتوانیم این نوع نگاه و این نوع نگرش را داشته باشیم، توسعه در استان عقیم خواهد ماند.
الهی تبار با اشاره به وجود بزرگان و اندیشمندان بسیار در استان، استفاده از این ظرفیت را در ایجاد تغییر نگرش در استان بسیار تاثیرگذار دانست.
معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در ادامه به ظرفیت‌های صنعت چاپ اشاره کرد وافزود: در حال حاضر صنعت چاپ یک صنعت فرابخشی بلکه تمام بخشی است و امروز این صنعت از فعالیت صرف در حوزه مسائل فرهنگی بیرون آمده و در سایر صنایع و حوزه بسته بندی فعالیت خوبی دارد.

الهی تبار با تاکید بر همکاری تمام مسئولین مربوطه استان در رفع مشکلات این صنعت، گفت: در زمینه تامین نقدینگی در صنعت چاپ استان که به عنوان یکی از مشکلات این حوزه مطرح است، تسهیلات خوبی از سوی دولت تامین شده است.

وی افزود: همچنین از طریق ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز می توان رفع مشکلات این صنعت را پیگیری کرد تا صنعت چاپ استان بتواند به بالندگی که باید، برسد.