به گزارش طلوع کرمانشاه، هوشنگ بازوند اظهار داشت: وزیر کشور روز گذشته بنا به دعوت همتای عراقی خود در رأس هیأتی بلند پایه به این کشور سفر کرد که در این سفر یک روزه موضوعاتی همچون امنیت مرز‌ها و تسهیل ورود و خروج زوار ایرانی در ایام اربعین مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: دراین سفر تفاهم نامه‌ای در خصوص برگزاری مراسم اربعین بین طرفین به امضاء رسید که یکی از مهمترین بند‌های آن بازگشایی مرز خسروی در ایام اربعین جهت تردد زوار بود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه زیرساخت‌های مرز خسروی برای تردد زوار به صورت کامل فراهم است، گفت: امیدواریم دولت عراق نیز تصمیم نهایی خود را مبنی بر بازگشایی مرز خسروی در ایام اربعین بگیرد.