این شرکت‌ها با دستور کارگروه مدیریت پسماند استان و سازمان حفاظت محیط زیست و پیگیری‌های حوزه معاونت بهداشتی و درمان و حمایت سازمان نظام پزشکی مشغول فعالیت هستند و ساماندهی پسماندهای عفونی مطب‌های سطح شهرستان کرمانشاه را انجام می‌دهند.

در این بازدید روند بی خطرسازی مثبت ارزیابی شد و ارتقای سیستم‌های بی خطر سازی، آموزش مداوم نیروهای شاغل در عملیات جمع آوری و استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران از جمله مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت و پرونده معاینات شغلی کارگران نیز کنترل شد.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت دارد که یک میلیون نفر آن در شهرستان کرمانشاه سکونت دارد/ ایرنا