فهیمی گفت: در نخستین بازرسی به عمل آمده از آموزشگاه‌ها که هفته گذشته انجام شد به یک آموزشگاه ۱۰ روز مهلت برای ارائه مجوز داده شد زیرا وی در محل دیگری نیز آموزشگاه داشته که دارای مجوز بوده اما در هنگام بازرسی از آموزشگاه دیگر خود موفق به ارائه مجوز شد.

وی عنوان کرد: شمار آموزشگاه‌های فاقد مجوز در کرمانشاه بالا است حتی برخی از آموزشگاه‌ها خود نسبت به صدور مجوز جعلی برای خود اقدام می‌کنند بنابراین توصیه می‌شود خانواده‌ها هنگام ثبت نام فرزندان خود در آموزشگاه‌ها به قانونی بودن مجوز این مراکز توجه کنند/مهر