طرح راه اندازی گلخانه حیدرآباد اولین دستور کار این جلسه بود که پس از رقابت تنگاتنگ سه سرمایه گذار، در نهایت زمین ۴۳ هکتاری این منطقه به صورت نصف نصف در اختیار دو سرمایه گذار ایستاتیس و موسسه مالی ملل قرار گرفت.

سرمایه گذار سوم متقاضی این پروژه نیز زمین ۵۰ هکتاری را در جایی دیگر خریداری کرده و قرار است در این زمین گلخانه راه اندازی کند.

 
زمین حیدرآباد پیش از این یکبار به بخش خصوصی واگذار شده بود اما به جهت عدم توانایی سرمایه گذار، با اتمام مهلت قانونی آن مجددا در دستور کار برای واگذاری قرار گرفت.

طرح بعدی در خصوص سرمایه گذاری در معادن قیرطبیعی استان واقع در شهرستان گیلانغرب بود که سرمایه گذار این پروژه با انتقاد از قیمت پایین قیرطبیعی به جهت خام فروشی آن گفت: در حال حاضر قیرطبیعی هر تُن یک میلیون تومان به فروش می رسد، درحالیکه قیمت های جهانی آن هر تن ۶۰۰ تا ۹۰۰ دلار است و این تفاوت قیمت به جهت عدم فرآوری بر روی این محصول و خام فروشی آن است.

این سرمایه گذار با اشاره به تولید فرآورده های بسیار از قیرطبیعی در دنیا گفت: از جمله این فرآورده ها قیر ۶۰/۷۰، گرانول، مقدمات جوهر و… است

وی افزود: ما به دنبال تولید محصول قیر ۶۰/۷۰ از قیرطبیعی بوده و برای همین نیازمند مجوز برای تولید این محصول هستیم که در نهایت با صدور مجوز برای این سرمایه گذار موافقت شد/ایسنا