به گزارش طلوع کرمانشاه شیوا کاظمی مسئول دفتر مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گفت: مامای همراه، مامایی است که دوره‌های آمادگی زایمان و روش‌های کاهش درد را گذرانده است و به مادران باردار خدمات متناسب با شرایط آن‌ها ارائه می‌کند.
کاظمی اظهار داشت: اصلی‌ترین خدمتی که مامای همراه به مادران ارائه می‌کند هنگام زایمان است یعنی اینکه مامای همراه معمولاً پیش از زایمان و در بیمارستان کنار مادر خواهد بود و می‌تواند به او در داشتن آرامش و کاهش درد کمک کند.
او اضافه کرد: در صورت موافقت بیمارستان، مامای همراه می‌تواند همراه مادر در اتاق زایمان حاضر شود و به او در زایمان کمک و پشتیبانی دهد، اگرچه مامای همراه اجازۀ دخالت در فرآیند زایمان را نخواهد داشت.
مسئول دفتر مامایی حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در شهر کرمانشاه در سه مرکز بخش خصوصی این طرح با مشارکت ۲۰ نفر ماما انجام می‌شود.
کاظمی این طرح را کاملا اختیاری دانست و افزود: مادران باردار در صورت تمایل می‌توانند برای خود ماما همراه بگیرند و اجباری در این کار نیست.
او هزینه یک ماما همراه را براساس قراردادی که منعقد می‌کنند، سه میلیون و ۸۰۰ هزار ریال در ماه ذکر کرد و افزود: ماما همراه از هفته ۲۰ تا ۳۷ حاملگی به مادر باردار خدمات ارائه می‌دهد و در صورت تمایل مادر می‌تواند بعد از این مدت هم به فعالیت خود ادامه دهد.
وی اضافه کرد: طرح ماما همراه در شهرستان‌های استان هنوز اجرا نشده اگرچه متقاضیانی دارد و ما در حال فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای این طرح هستیم.
کاظمی با اشاره به اینکه در شهرستان‌ها اکنون ماما‌های شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی به مادران باردار در دوران بارداری خدمات ارائه می‌دهند، گفت: در شهرستان‌ها برای این اقدام‌ها هزینه‌ای دریافت نمی‌شود، اما درصدد هستیم طرح ماما همراه را نیز در شهرستان‌ها اجرا کنیم.
وی افزود: علاوه بر اینکه ماما‌های شاغل در بخش خصوصی و دولتی می‌توانند در طرح ماما همراه مشارکت داشته باشند، ماما‌هایی که اکنون بیکار هستند نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند.
مسئول دفتر مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار داشت: مادران باردار برای انتخاب مامای همراه، سه ماه قبل از تاریخ زایمان به یکی از مراکز خدمات مشاورۀ مامایی مراجعه کنند و درخواست ماما همراه کنند.
به گفته او، در شهر کرمانشاه سه مرکز بخش خصوصی برای این این طرح در نظر گرفته شده که مادران باردار متقاضی می‌توانند به مراکز مشاوره مادرانه در چهار راه اجاق، مرکز رویان در چهار راه ۳۰ متری دوم و مرکز نور در ۲۲ بهمن مراجعه نمایند.