عضو اتاق فکر انجمن ایران در ارتباط با تعادل قیمت این کالای خوراکی پر مصرف و مشکل اساسی تولیدکنندگان مرغ با بیان اینکه ضعف عملکرد هیات های نظارت و بازرسی استان کرمانشاه از مهم ترین مشکلات صنعت مرغ گوشتی است گفت: پشتیبانی امور دام ۲۰ تا ۴۰ درصد  نهاده ها را در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد همچنین عدم نقدینگی تولیدکنندگان نیز از مشکلات اساسی تولید مرغ است.

شهاب مارابی  در ادامه با بیان اینکه تعزیرات عامل اصلی ورشکستی تولید کنندگان مرغ است گفت: تولید کنندگان مرغ گوشتی تنها خواستار سود معقول ۱۰ درصدی نسبت به آنالیز قیمت ها هستند ، همانطور که افزایش قیمت مرغ جرم محسوب می شود کاهش قیمت مرغ نیز قطعا باید جرم محسوب شود! چرا تعزیرات استان کرمانشاه و سازمان صمت در زمان پایین آمدن نرخ مرغ سکوت می کنند؟!

شهاب مارابی در ادامه با گلایه از عملکرد برخی رسانه ها به خبرنگار طلوع کرمانشاه گفت: در زمانی که قیمت مرغ افزایش پیدا میکند رسانه ها  به طرف ما هجوم می آورند و زمانی که قیمت کاهش پیدا می کند هیچ خبری از حمایت رسانه از تولیدکنندگان داخلی نیست!

در کرمانشاه حدود۹۰۰ واحد مرغداری فعال وجود دارد که این واحدها می توانندسالانه ۱۱ میلیون قطعه جوجه ریزی کنند.

خبرنگارطلوع کرمانشاه