به گزارش طلوع کرمانشاه رضا خواجه‌ای رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه گفت: هم اکنون سه هزار و ۵۰۰ واحد روستایی دیگرهم در مرحله بهره برداری وآماده تحویل است.
خواجه‌ای افزود: کار ساخت یک هزار و ۵۰۰ واحد روستایی دیگر نیز درمراحل پایانی است.
وی خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری تمام واحد‌های زلزله زده روستایی که به صورت کامل تخریب شده اند، افتتاح خواهند شد.
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه با بیان اینکه ۶۳ هزار واحد زلزله زده نیاز به تعمیر دارند، گفت: اقدام‌های لازم برای تعمیر ۵۸ هزار و ۵۰۰ واحد زلزله زده تاکنون انجام شده و ۵۱ هزار و ۷۰۰ واحد به صورت کامل تعمیر شده اند.