شهردار تهران در نشست مشترک با هیات رئیسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان:
🔹مصالح کشور و مصالح آینده اصلاحات در گرو کارآمدی مدیران اصلاح‌طلب است.
🔹ما در موقعیتی هستیم که باید در موضع گیری‌های خود به دنبال تقویت گفتمان اصلاحات، حفظ سرمایه اجتماعی و ترجیح منافع عمومی بر منافع گروهی باشیم.
🔹صیانت از نیروهای اصلاح طلب و تربیت مدیران این جریان سیاسی برای آینده کشور امروز یک ضرورت است.
🔹برنامه‌هایی که به مردم ارائه می‌کنیم باید به گونه‌ای باشد که وضعیت جامعه و مشکلات آن را لحاظ کنیم. به همین دلیل باید مراقبت شود در طرح مطالبات، توانمندی‌ها و وظایف نهادهای تابعه را لحاظ کنیم/کانال دکتر نجفی