محمد حسین ایزدی به طلوع کرمانشاه گفت: هم اکنون یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون مترمکعب آب پشت ۹ سد در دست بهره‌برداری استان ذخیره شده که معادل ۸۴ درصد ظرفیت سدهای استان است.

وی افزود: بیشترین میزان آب ذخیره شده مربوط به سد گاوشان و به میزان ۵۱۶ میلیون مترمکعب است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه وضعیت کرمانشاه را نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر که برخی از آنها فقط ۴۰ درصد از ظرفیت سدهایشان پر است را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: این ذخیره ناشی از بارندگی‌های قابل توجه فصل بهار در استان‌های غربی کشور از جمله کرمانشاه است.

ایزدی خاطرنشان کرد: این بارندگی‌ها باعث شد شش سد استان سرریز شوند که گاوشان یکی از این سدها بود.

وی یادآور شد: اگرچه میزان ذخیره سدهای استان مناسب است، اما هنوز کمبود جدی در وضعیت آب‌های زیرزمینی داریم.