به گزارش طلوع کرمانشاه محمد حیدری رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: خودرو رانندگان که مرتکب دو تخلف همزمان حادثه ساز شوند توسط گشت‌های نا محسوس پلیس راه به مدت ۷۲ ساعت مقابل پاسگاه‌های پلیس راه توقیف می‌شود.
حیدری گفت:این دسته از رانندگان بدانند تمام راه‌های استان حتی راه‌های فرعی و روستایی تحت کنترل عملیاتی این گشت‌ها قرار دارند و بدون اغماض با تخلفات رانندگانی که قصد نا ایمن کردن جاده‌ها را دارند برخورد خواهد کرد.
وی تأکید کرد هدف فعالیت این گشت‌ها کاهش تلفات حوادث رانندگی از طریق ارتقاء ایمنی تردد در جاده هاست که ممکن است براثر رفتار‌های خطرناک بعضی از رانندگان مختل شود چراکه تصادف دو یاچند طرفه روی میدهد و معمولا یکی مقصر و دیگری بی گناه است که در گیر حادثه می‌شود.
وی در پایان از شهروندانی که در ایام باقی مانده از تعطیلات قصد سفر دارند خواست مقررات و نکات ایمنی سفررارعایت کنند.