کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع- لزوم ورود استاندار و مدعی العموم کرمانشاه به موضوع سهل انگاری جهاد کشاورزی و خسارت گسترده به کشاورزان استان کرمانشاه

*چه کسی مسئول زیان گسترده به کشاورزان است؟
مهندس شهاب مارابی اظهار داشت:با توجه به اینکه شهرستان روانسر بیشترین سطح زیر کشت  کلزا در استان کرمانشاه را دارد، لازم است که مسئولین جهاد کشاورزی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

وی اظهار داشت:این آفت درشهرستان های کرمانشاه، اسلام آباد، جوانرود، کوزران نیز مشاهده شده است. در حال حاضر ۹۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت کلزا در روانسر نابود شده است و خطر طغیان و سرایت آفت “سنک” مزارع کل استان را تهدید می کند. 
وی با اشاره به اطلاع و کوتاهی سازمان جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: این آفت از بذر فرانسوی شیوع پیدا کرده است و از زمان برداشت محصول “۹۸/۴/۸” و طغیان آن بارها به مسئولین اطلاع رسانی شده است. اما هیچ کس هیچ اقدامی نکرده است.

*چه کسی برگه های فروش بذر کلزای فرانسوی را تایید کرده است؟!برگه های کارشناسی واردات بذر کلزای فرانسوی را چه کسانی صادر کرده اند؟!

**تکلیف پرداخت بدهی وام های معوقه، توسط کشاورزان زیان دیده ای که تنها محل درآمدشان فروش محصول کلزا است چیست؟

مدیر عامل مجمع خبرگان کشاورزی شهرستان روانسر گفت: اهمیت این موضوع به اندازه ای است که برای جلوگیری از زیان بیشتر حتی تشکیل ستاد بحران بسیار ضروری است. زیرا مدعی العموم و دادستان باید بدانند.  تکلیف هزینه های تولید ۹۰۰ هکتاری کشاورزانی که وام های معوقه آنها با پشتوانه فروش محصول پرداخت می شود چیست؟!
مهندس شهاب مارابی از مسئولین پرسید: چرا با وجود اطلاع از اینکه این آفت حتی با پس از آتش زدن مزارع ازبین نرفته است جهاد کشاورزی از اقدام سم پاشی هوایی برای نابودی”سنک” خودداری کرده است؟!

Hisilicon K3

*چرا جهاد کشاورزی برای سم پاشی گسترده هوایی هیچ گونه اقدامی نکرده است؟ 

وی گفت: با توجه به اینکه این آفت پس از بستن گل”پایان دوره کلزا” طغیان کرده است لازم است استاندار کرمانشاه برای پیگیری این موضوع و جلوگیری از طغیان چندین برابری “سنک” مزارع در سال زراعی آینده، دستور تشکیل ستاد بحران دهد و دستگاه های زیربط را به صورت مسقیم وارد این موضوع نماید.
مهندس شهاب مارابی گفت:کشاورزان زیان دیده روانسر خواهان پیگیری این بحران به عنوان مطالبه از استاندار کرمانشاه، مدعی العموم و مسئولین مربوط هستند.

خبرنگار طلوع کرمانشاه