به گزارش طلوع کرمانشاه مهندس بازوند استاندار کرمانشاه در نشست با هیات امنای دانشگاه فرهنگیان گفت: جامعه توقع دارد که دانشگاه به این سوالات پاسخ دهد که چرا وضعیت بیکاری و سرمایه گذاری در استان به این شکل است.
بازوند افزود: اگر بخش خصوصی استان خیلی موفق نیست، بخاطر نداشتن مشاور خوب است و دانشگاه باید این خلا را برای بخش خصوصی پر کند.
استاندار خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران دنبال این هستند که کار خود را از کانال رویکرد‌های دانش بنیان پیش ببرند و این نشانه اعتماد جامعه به دانشگاه است.
به گفته وی اگر قرار است توسعه و‌پیشرفتی صورت بگیرد راه آن مشارکت دانشگاه است و راه دیگری وجود ندارد و ما مسئولان هم باید به این روند کمک کنیم.