وی با بیان اینکه اواخر سال گذشته مجموعه تفریحی سراب نیلوفر به عنوان وقف دادگستری استان با مبلغ ۸۵ میلیون تومان به شرکت توسعه گردشگری اجاره داده شد، اعلام کرد: طبق بند ۵ اجاره نامه شرکت موصوف حق واگذاری مجموعه به غیر را نداشته، اما متاسفانه این شرکت بصورت غیرقانونی پارکینگ ها و غرفه ها و امور قایقرانی را به مبلغ ۳۵۱ میلیون تومان به اشخاص غیر واگذار کرده است.

ایمانی مقدم اضافه کرد: همچنین طی ماه های گذشته به این شرکت فرصت داده شد تا نسبت به رفع مشکلات این مجموعه اقدام کند، اما این اقدامات انجام نگرفت.

وی تصریح کرد: در این راستا پیشنهاد می شود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان و براساس بند ۵ قرارداد، اجاره نامه فوق فسخ و مجموعه مجددا به افراد اهل و آشنا به امور واگذار شود.