فضل اله رنجبر روز دوشنبه در گفت و گو با پایگاه خبری طلوع، اظهار داشت: براساس تجربیات گذشته برنامه ریزی کرده ایم تا امورات اشتغال را رصد کنیم و این بدان معنا است که متقاضی را از لحظه ورود به سیستم تا انتهای مسیر رصد کنیم تا بتوانیم تصمیم مناسب را اخذ کنیم که گمان میکنم این تجربه، اقدام مناسبی است.
رنجبر ادامه داد: تمام تاکید ما این است که براساس وصیت نامه امام راحل، تاکیدات رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید امور اشتغال پایدار روستایی و فراگیر را روان و ساده سازیم چراکه هرچه امور ساده تر شود و دست متقاضی گرفته شود بی شک سریع تر به نتیجه می رسیم.
 وی با تاکید براینکه این سیاست کلی همواره در شورای اشتغال استان مورد تاکید قرار گرفته، افزود: موضوعی که هم اکنون به عنوان سیاست جدید در راستای اشتغالزایی دنبال می شود طرح های دارای اهلیت است که در این مورد به اهلیت  متقاضیان بسیار تاکید داریم.
رنجبر ادامه داد: باید به دنبال افرادی که توانایی انجام کار و تهیه موارد مورد نیاز تشکیل پرونده را دارند رفت که اگر این امر در ادارات مورد تاکید قرار گیرد زودتر به نتیجه می رسیم.
فرماندار کرمانشاه یادآور شد، تعداد زیادی طرح ارسالی به کارتابل بانک ها وجود دارد که در برخی موارد انعقاد قرارداد به پرداختی ها بسیار نزدیک شده، برای آنکه بانک ها قدرت اختیار بیشتری پیدا کنند باید به دنبال موارد ارسالی به کارتابل بانک ها برویم.
رنجبر اظهار داشت: این امر ضرورت دارد که دستگاه های اجرایی به رصد طرح های موجود در کارتابل بانک ها بپردازند تا متقاضیانی که خیلی پیگیر نبوده و مراجعه نکرده اند جدا شود و افراد جدی و پیگیر در اولویت قرار گیرند و تلاش کنیم تا با هماهنگی بانک ها منجر به انعقاد قرارداد شود.
 فرماندار کرمانشاه باتاکید براینکه تفکر یک بعدی نمی تواند موجب کاهش بیکاری شود، گفت: درست است که بیشترین تاکیدات بر اشتغال پایدار روستایی است ولی نباید دیگر امور همچون اشتغال فراگیر و اشتغال خانگی فراموش شود و باید همه جوانب به صورت یک سیستم در نظر گرفته شود.