وی افزود: جمعا در سطح استان ۹۳ واحد گردشگری وجود دارد که از این تعداد ۴۶ واحد اقامتی و ۴۷ واحد پذیرایی هستند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۸۶۰ مورد بازدید از این واحدها داشته ایم که از این تعداد ۹۶۵ مورد مربوط به بازدید از مراکز اقامتی، ۱۲۰۵ مورد بازدید از واحدهای پذیرایی بین راهی و ۶۹۶ مورد بازدید از کمپ های گردشگری بوده است.

وی تصریح کرد: اکیپ های نظارتی در این مدت ۱۳۸ تذکر و ۶۰ مورد اخطار به علت مشاهده تخلف برای واحدهای گردشگری استان صادر کرده اند.

جلیلیان عنوان کرد: همچنین تعداد سه واحد اقامتی و هفت واحد پذیرایی بین راهی نیز به دلیل بی توجهی به تذکرات و اخطار اکیپ های نظارتی و ادامه انجام تخلفات، در شش ماهه اول امسال پلمب شدند.