سردار امان اللهی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این منزل حدود سه هزار قلم کالا شامل انواع مواد خوراکی، شوینده ها و لوازم و ظروف یک بار مصرف کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان، ارزش کالای کشف شده قاچاق به بیش از هفت میلیارد ریال می رسد.
وی گفت: با هماهنگی اداره کل تعزیزات و تا تعیین تکلیف نهایی کالای احتکار شده، این منزل پلمب و صاحب آن نیز در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
سردار امان اللهی در پایان برخورد قاطعانه با محتکران کالا را از برنامه های اصلی پلیس عنوان و تاکید کرد: بدون هیچ گذشتی با این افراد برخورد و تحویل مراجع قضائی خواهند شد/ایرنا