مهدی قنادی، مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مالباختگان زمان مراجعه خود به دادسرا را به لحظات پایانی ثبت نام موکول نکنند، افزود: زمان مراجعه مالباختگان به دادسرا هر روز از ساعت ۱۵ الی ۱۸ است غیر از روزهای جمعه که زمان حضور از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۱۸ خواهد بود.

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه با تاکید بر اینکه به همراه داشتن اصل مدارک و کپی برای این دسته از افراد الزامی است، تصریح کرد: مراجعه مالباختگان تنها بر اساس حروف الفبا و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده، خواهد بود.

برای مالباختگان مرد که حرف اول نام خانوادگی آنها به شرح زیر است در این روزها تشکیل پرونده انجام می گیرد: یکشنبه ۱۶ مهرماه حرف (ب)، دوشنبه ۱۷ مهرماه حروف (پ، ت، ث)، سه شنبه ۱۸ مهر ماه حروف(ج، چ)، چهارشنبه ۱۹ مهرماه حرف (ب)، پنج شنبه ۲۰ مهرماه حروف (خ، د)، جمعه ۲۱ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۵ الی ۱۸ حروف (آ، الف)، شنبه ۲۲ مهرماه حروف (ذ، ر، ز)، یکشنبه ۲۳ مهرماه حروف (ژ، س)، دوشنبه ۲۴ مهرماه حروف(ش، ص)، سه شنبه ۲۵ مهرماه حروف (ض، ط، ظ، ع)، چهارشنبه ۲۶ مهرماه حروف (غ، ف)، پنج شنبه ۲۷ مهرماه حرف (ک)، جمعه ۲۸مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۵ الی ۱۸ حرف ( م )، شنبه ۲۹ مهرماه حروف(ق، گ)، یکشنبه ۳۰ مهرماه حروف (ل، ن) و دوشنبه ۱ آبان حروف (و، ه، ی).

🔹 آن دسته از مالباختگان زن که در زمان اعلام شده برای ثبت نام مراجعه نکرده اند، از ۲ آبان ماه به مدت یک هفته فرصت خواهند داشت که به دادسرای کرمانشاه واقع در کوچه ثبت مراجعه کنند/ایرنا