مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از صدور حکم محکومیت برای ۳ پرونده برنج با تخلف قاچاق و احتکار خبر داد.

داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در تشریح این خبر گفت: با اعلام گزارش مردمی در مورد ورود غیر قانونی محموله برنج به کرمانشاه، نیروی انتظامی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محل ورودی میدان جنوبی کرمانشاه از یک کامیون مقدار ۲۲ تن برنج کشف و پرونده را به شعبه هشتم تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارسال کرد و نهایتا متخلفان به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و ضبط کالا محکوم شدند.

جودکی تصریح کرد: در پرونده دیگری شعبه هشتم مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه یک قاچاقچی برنج را به ۸۰۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و محموله ۲۰ تن برنج قاچاق که توسط نیروی انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یکدستگاه کامیون در محور اسلام آباد، کشف شده بود نیز به نفع دولت ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همچنین از صدور حکم احتکار ۵۵۲ تن برنج خبر داد و گفت: شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با دریافت گزارش نیروی انتظامی در مورد کشف ۵۵۲ تن برنج از یک انبار به ظن احتکار، پرونده را بررسی و با احراز تخلف، حکم به الزام به فروش کالا در شبکه تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و پرداخت ۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت صادر کرد.