وی تاکید کرد: اداراتی مانند ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید امکاناتی مانند مجموعه های ورزشی، فرهنگی و هنری خود را برای بازنشستگان فراهم  و در این راستا با نیم بها قرار دادن و یا رایگان شدن بلیط  سینما و …  برای این عزیزان اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با بیان اینکه مطالبات بازنشستگان را از طریق ابلاغیه ای به تمامی دستگاه های اجرایی پیگیری خواهیم کرد، بیان داشت: کارکنان ادارات موظف هستند که شان و حرمت بازنشستگان را رعایت کنند و اگر مشاهده شود اداره ای با بازنشسته ای برخوردی مناسب نداشته  حتماً با چنین اداره ای به صورت جدی برخورد و نتیجه این برخورد برای همگان مشخص خواهد شد.

وی تاکید کرد: ادارات و دستگاه های اجرایی باید با بازنشستگان خود به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات به صورت ماهانه یا فصلی جلسه داشته باشند و همچنین برنامه ای تدوین کنند که به صورت ماهانه در منازل بازنشستگان به منظور سرکشی از آنان حضور پیدا کنند.

کریمی گفت: موضوع انتخاب مشاور از بین بازنشستگان را پیگیری خواهم کرد، زیرا این  برنامه قطعاً در پیشبرد امور بسیار موثر خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در ادامه با اشاره به پیگیری های انجام شده برای تحقق حق مناطق جنگی برای بازنشستگان اظهار داشت: تحقق این موضوع حق بازنشستگان است و با توجه به پیگیری های موثر استاندار و بهره گیری از توان سایر مجموعه ها  امیدواریم این موضوع محقق شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشن بازنشستگان در روز پنچم شهریور ماه گفت: هر گونه کمک و پشتیبانی لازم را برای این موضوع که موثر باشد، انجام خواهیم داد اما محوریت کار با کانون بازنشستگان است که باید با دقت تمامی امور را پیگیری کند/ایسنا