معاون استاندار کاهش نرخ تورم و بیکاری را نتیجه تصمیم، عزم، روحیه و اقدام جمعی ذکر کرد و گفت:در بحث ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت استان نباید انتظارات متوجه یک دستگاه و یا مدیریت کلان استان شود بلکه تمام دستگاه های اجرایی، اصناف، مدیران، بخش خصوصی و مردم همه وظیفه و تعهد دارند و هر کسی باید نقش خود را در این مسئله به خصوص در زمینه جذب و حمایت از سرمایه گذاری به درستی ایفا کند که نمونه موفق آن همایش سرمایه گذاری در امور شهری بود که توسط شهرداری انجام شد و باعث تراکم و ترافیک حضور سرمایه گذاران در استان شد.
وی در پایان ایجاد فرصت های شغلی جدید را یکی از برنامه های جدی تیم اقتصادی استان ذکر کرد و اظهار داشت: دنیای امروز مجموعه ای از فرصت ها و فضاهای جدید است که ناشی از نیازها و ضروریات زندگی امروزه است. بنابراین فراهم کردن بستر برای به وجود آمدن شغل های جدید باید یکی از برنامه های جدی دستگاه های اجرایی مرتبط باشد و به همین منظور باید از ظرفیت استارت آپ ها و تزریق اپلیکیشن هایی که می تواند زندگی مردم را در زمینه های مختلف به خصوص آموزش و مهارت اندوزی تحت تاثیر قرار دهد اسفاده مطلوب ببریم.