رئیس هیات پرورش اندام استان کرمانشاه از میزبانی کرمانشاه برای برگزاری مسابقات چندجانبه قویترین مردان ایران خبر داد.

حسین شیروانی با بیان اینکه این مسابقات نیمه اول آبان در کرمانشاه برگزار می شود، اظهار کرد: این مسابقات در سه دسته ۹۵، ۱۰۵ و مثبت ۱۰۵ کیلوگرم برگزار خوهد شد. 

وی بابیان اینکه مسابقات در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی برگزار می شود، عنوان کرد: بخش مقدماتی شامل حمل الوار و حرکت غلت لاستیک خواهد بود. 

رئیس هیات پرورش اندام استان تاکید کرد: حرکت های سه گانه شامل گوی، حمل وزنه بین پایی و بالا بردن آپلو  و نیز اسکوات تعادلی آیتم های مرحله نیمه نهایی این مسابقات هستند. 

وی تصریح کرد: در مرحله فینال نیز آیتم های لیفت اکسل در ۶۰ ثانیه، بالا بردن کُنده فلزی در ۶۰ ثانیه و بالا انداختن گوی سنگی روی سکو در ۶۰ ثانیه را خواهیم داشت. 

شیروانی در ادامه با تاکید براینکه اینکه استان کرمانشاه ورزشکاران شاخصی در این رشته دارد، تاکید کرد: علی نوکانی از جمله ورزشکاران کرمانشاهی این رشته است که در حال حاضر در جایگاه چهارم قویترین مردان ایران قرار دارد/ایسنا