قباد محمدی در نشست خبری که در سازمان معاونت غذا و دارو برگزار شد، اظهار داشت: علاوه بر اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی داروی مورد نیاز استان کرمانشاه ۵۰ میلیارد تومان نیز از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای جبران کمبود دارو در استان اختصاص یافته است. 

محمدی با بیان اشاره به اینکه نباید بر مردم  فشاری برای تهیه دارو وارد شود و وزارت بهداشت میانگین افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را ۱۰ درصد در نظر گرفته است و افزود: برخی از داروها و تجهیزات پزشکی ۱۰۰درصد رشد قیمت داشته ولی بعضی از داروها و تجهیزات پزشکی نیز افزایش قیمت نداشته است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه افزایش قیمت داروها با توجه به قشر آسیب پذیر جامعه بوده است، گفت: در زمینه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده است تا در سطح دانشگاه اعتباراتی را با هماهنگی رئیس دانشگاه برای تامین داروی استان اختصاص دهند.

محمدی با اشاره به اینکه اعتبارات اضافه شده برای جبران کمبود دارو در بخش بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی بیمارستانی است، افزود: دو مورد تامین دارو و ملزومات پزشکی برای استان در بخش بستری بیمارستان‌ها و در بازار است تا بیماران بیمارستانی و بیماران سرپایی کمبود دارو نداشته باشند.

وی با اشاره به گردش مالی ۴۰۰ میلیارد تومانی دارو و ملزومات پزشکی مصرفی در داروخانه‌ها و بخش خصوصی استان کرمانشاه، گفت: تمام کالاهایی مربوط به حوزه غذا و دارو جز کالاهای استراتژیک است و در حوزه  وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو متولی کالاهای سلامت محور است و تمامی کالاهایی که با سلامت مردم ارتباط دارند مختص این حوزه است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: مواد آشامیدنی، غذایی و مواد بهداشتی از جمله کالاهایی است که مردم با آن سروکار دارند و معاونت غذا و دارو نقش مهمی در برطرف کردن نیازهای دارویی و غذایی مردم دارد و در حوزه کاری خود باید این موارد را در نظر بگیرد/تسنیم