فریبرز کرمی اظهار داشت: پروژه های  ایمن سازی آموزشی مدارس حاشیه راهها  با هدف ارتقا فرهنگ و دانش ترافیکی دانش آموزان،  آموزش نکات ایمنی  جهت تردد دانش آموزان  و کاهش حوادث در جاده های برون شهری و روستایی اجرا می شود.

وی افزود:کاهش تلفات ناشی از تصادفات کودکان،  رعایت ملاحظات ایمنی در مکان یابی و ساخت مدارس جدید، فرهنگ سازی و اشاعه آن پیرامون مسایل ایمنی عبور و مرور، ساماندهی و کنترل تردد وسایل نقلیه در مسیرهایی که مدارس در حاشیه آن ها  واقع اند ازدیگر اهداف اجرای این پروژه ها دانست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه بیان کرد: در پی اجرای پروژه های ایمن سازی آموزشی مدارس حاشیه راهها ایمنی ترافیک دانش آموزان و شناسایی و مسایل و مشکلات آنان  تبیین می شود که با اجرای آن ۹۵۰ نفر از دانش آموزان سطح استان تحت آموزش قرار می گیرند.

وی گفت: همچنین پروژه ایمن سازی فیزیکی  مدارس حاشیه راه های  حوزه استحفاظی استان با هدف کاهش حوادث رانندگی  وتصادفات جاده ای در مدارس حاشیه راه و افزایش ایمنی مکانی مدارس با استفاده از نصب علایم  نظیر تابلو،  خط نوشته  و چشم گربه ای در سطح استان اجرا می شود/مهر