بر پایه این گزارش ها سرنشینان خودور در پی تیراندازی ضابطین قضایی اقدام به پرتاب محموله خود که اسلحه بوده می نمایند و علی رغم اخطار ضابطین همچنان به مسیر خود ادامه می دهند که در نهایت در ورودی روانسر با مشاهده سد معبر توسط ضابطین قضایی به سمت جاده خاکی منحرف شده و خودرو متوقف می شود.
در پی بازرسی ضابطین قضایی از خودرو ۴۲ قبضه اسلحه وینچستر که به صورت حرفه ای در کپسول CNG و سپر ماشین جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
همچنین طی تحقیقات از سرنشینان خودرو مشخص شد که آنان اسلحه را از شهر مهاباد خریداری نموده و قرار داشته اند که آن را به شخصی در شهر کرمانشاه تحویل دهند.
لذا متهمین دستگیر، خودرو با محموله توقیف و ضبط و برای این موضوع تشکیل پرونده شد. لازم به ذکر است شخص تحویل گیرنده محموله تحت تعقیب قرار گرفته است.