🔸با این مقدمه نسبتا طولانی #فروتنانه‌عرض‌میکنم اگر دستگاه عریض و طویل دولتی نقش خود را به درستی ایفا نکند لازم است دادستان محترم برای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، علاوه بر صدور دستورات لازم، راه تکرار چنین حوادثی را نیز سد نمایند و صرفا به #دستورات‌مقطعی بسنده ننمایند.
🔸یکی از راه های این موضوع #اعلام‌جرم یا دست‌کم #اعلام‌عدم‌کفایت مدیران ( سابق یا حاضر ) است که با #تخطی یا #قصور از وظایف قانونی خود و عدم رعایت #امانات‌عمومی مسبب چنین معضلاتی می شوند. زیرا اگر چنین نباشد نتیجه ای جز اشتغال دادستان به انبوهی از مسائل اجرائی و #نقض‌اصل‌تفکیک‌قوا ( مصرح در قانون اساسی ) نخواهد داشت.

📣بی شک دستور اخیر دادستان کرمانشاه برای رفع مشکل پسماندهای بیمارستانی باید توسط مدیران ارشد استان صادر میشد و این نکته نباید از نظرها دور بماند…
وگرنه همین دستورها به گواه تجربه پس از اندک زمانی در لابه‌لای ناکارآمدی های دستگاه‌های دولتی به دست فراموشی سپرده خواهد شد
( به طور مثال پس از گذشت دو سال از #ناپدیدشدن‌یک‌کودک‌خردسال و دستور صریح دادستان و حتی مصوبه شورای تامین شهرستان در مورد ضرورت #حصارکشی‌چم‌بشیر هنوز این کار نیمه تمام رها شده است )

🙏در پایان امیدوارم به زودی شاهد رفع فیلترینگ فضای مجازی باشیم تا با تعامل‌ روز افزون مردم‌ومسئولین در عرصه ای که آن را #بسترفردا میدانم، راه برای یکه‌تازی برنامه های ماهواره ای و #معاندنیوزها بسته شود.
👈برنامه هایی که هدف شان از انتشار مشکلات جامعه هر چه باشد کمکی به حل آنها نخواهند کرد./اصلاحات