معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین بارش استان در سال زراعی گذشته مربوط به پاوه بوده است، خاطرنشان کرد: در پاوه ۹۲۰ میلی‌متر بارندگی داشتیم که نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد و نسبت به بلندمدت ۲۳ درصد رشد داشته است.

زورآوند کمترین بارش استان در سال زراعی گذشته را نیز مربوط به سومار و به میزان ۳۳۰ میلی‌متر دانست که نسبت به سال قبل ۴۷ درصد و نسبت به بلندمدت ۲۳ درصد بیشتر بوده است.

وی پیش‌بینی کرد، بارش‌های پاییزی امسال از دهه سوم مهر یا هفته اول آبان آغاز شود و ادامه داد: بارش پاییز امسال به احتمال زیاد بهتر از نرمال(بلندمدت) و بارش زمستان نیز به اندازه نرمال خواهد بود./ایسنا