رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه خاطرنشان کرد: گاهی کم فروشی در قالب کم کردن اندازه نان را نیز شاهد هستیم که مصداق بارز تخلف است.


یاری با بیان اینکه نانوایی‌ها اخیرا یک دوره افزایش قیمت داشتند، تاکید کرد: بعد از این دوره، گرانی‌های جدیدی در سطح بازار نداشتیم که خبازی‌ها هم بخواهند متناسب با آن قیمت نان خود را بالا ببرند و یا از وزن نان به بهانه بالا رفتن هزینه‌ها بکاهند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه همچنین اضافه کردن هرچیزی مانند کنجد، سبوس و… به نان و اخذ مبلغ بیشتر به این بهانه را مصداق فروش اجباری و تخلف اعلام کرد.

وی خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به موضوع کیفیت و کمیت نان در خبازی‌های کرمانشاه شد تا بیش از این موجب نارضایتی شهروندان فراهم نشود/ایسنا