وی گفت: پس از مراجعه مصدومان به پزشکی قانونی برای صدور نظریه کارشناسی نیازمند معاینه بیمار و بررسی پرونده بالینی بود که باتوجه به اینکه بیمار با فاصله زمانی از زمان وقوع حادثه مراجعه کرده و روند درمان را طی نموده است معمولا آثار جراحت تا حدودی بهبود یافته و قابل استناد نبود.
وی گفت: از طرف دیگر مراجعین برای ارائه پرونده های بالینی خود به سازمان پزشکی قانونی لازم است مجددا به مراکز درمانی مراجعه نموده و با طی کردن مراحل اداری که بعضا وقت گیر بوده اقدام به دریافت پرونده پزشکی خود نمایند که همین فرآیند یافتن پرونده پزشکی و پاسخگویی به نامه پزشکی قانونی نارضایتی فراوانی ایجاد می کرد و بسیار وقت گیر بود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه گفت: با وجود این مشکلات و روند طولانی آن، بر آن شدیم پس از اخذ مجوزهای لازم از ارگان های مربوطه، یک اتاق در اختیار سازمان پزشکی قانونی با عنوان واحد دادپزشک در بیمارستان طالقانی قرار دهیم.
دکتر روشنی اضافه کرد: نمایندگان پزشکی قانونی به صورت روزانه از بخش های بیمارستان طالقانی بازدید می کنند و بیمارانی که نیاز به پزشکی قانونی دارند شناسایی کرده و ضمن دادن آگاهی ها و اطلاعات لازم به آنها، اقدام به تنظیم مستندات مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی در همان زمان بستری بیمار می کنند.
او رسیدگی به موقع به پرونده های پزشکی قانونی، کاهش هزینه مراجعین و بیمارستان، افزایش ضریب امنیت و صحت رسیدگی ها، کاهش وقت صرف شده پرسنل و بیماران، کاهش تردد مراجعین، عملکرد بهتر کارشناسان پزشکی قانونی و کاهش احتمال جعل اسناد پزشکی را از مزایای اجرای این طرح ذکر کرد.
وی افزود: از ابتدای خرداد و آغاز این طرح در بیمارستان طالقانی کارشناسان سازمان پزشکی قانونی هر روز صبح در این بیمارستان مستقر می شوند و حدود ۳۰۰ پرونده تاکنون مورد بررسی قرار گرفته که این امر رضایت مراجعین را به دنبال داشته است.
مرکز آموزشی درمانی ۲۲۰ تختخوابی آیت الله طالقانی یکی از مراکز مهم درمانی در سطح استان و منطقه غرب است که با دارا بودن کادر پزشکی متخصص و پرسنل مجرب، ارائه خدمات درمانی در سطح تخصصی و فوق تخصصی به بیماران را بر عهده دارد.
استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه در مجموع ۱۷ بیمارستان دولتی دارد که از این تعداد هفت بیمارستان در کلانشهر یک میلیون نفری کرمانشاه و مابقی در شهرستان ها واقع شده است./ایرنا