محسن زارعی افزود: تمام اجزا خونی یک فرد اهدا کننده بدنبال اهدا خون جدا شده و برای کمک و بهبودحال بیماران هموفیلی و سرطانی استفاده خواهد شد. امروزه به کمک دستگاه های اهدای مستقیم پلاکت و پلاسما فرد اهدا کننده می تواند هر ماه برای اهدا مراجعه نماید این در حالی است که پس اهدای خون معمولی هیچ فردی نمی تواند تا مدت ۳ ماه خون اهدا نماید.

وی در پایان گفت: سازمان انتقال خون در ازای صادرات فراورده های خونی دارو دریافت می کند. تمامی این دارو ها برای افراد دارای بیماری های خاص، سرطانی و هموفیلی استفاده می شود.

پریا امیری پریان/خبرنگار پایگاه خبری طلوع کرمانشاه