وی تصریح کرد: همچنین در این مدت شش دستگاه فلزیاب را که در حفاری حریم آثار تاریخی مورد استفاده قرار می گرفت، کشف و ضبط شد.
بالایی تاکید کرد: در این مدت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی استان با ۹ فقره تخریب و ایجاد خسارت به آثار تاریخی استان برخورد داشته‌اند.
وی برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم بناهای تاریخی و تصرف و تملک در حریم این بناها را از دیگر اقدامات یگان حفاظت میراث فرهنگی استان دراین مدت عنوان کرد که باهمکاری و تعامل مثبت با نیروی انتظامی انجام گرفته است.