مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه با تاکید براینکه برای گسترش فعالیت های این سازمان در شعبات دیگر تلاش می کند، افزود: برای ساخت ساختمان جدید در خیابات بنت الهدی کرمانشاه پیگیر جذب اعتبارات هستیم.

** مرگ ۱۱ کرمانشاهی با گاز مونوکسید کربن
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن فصل سرما به رعایت نکات ایمنی تاکید کرد و افزود: بی احتیاطی در این زمینه موجب شد که در سال گذشته ۱۱ نفر در استان به دلیل گازگرفتگی با گاز منوکسید کربن از دنیا بروند که از این میزان چهار نفر زن و هفت نفر مرد بوده اند.
خانی یادآور شد: نصب وسایل گازسوز باید توسط سرویس کار مجاز انجام شود و دودکش ها قبل از نصب هرگونه وسایل گاز سوز بررسی شوند.
وی ادامه داد: برای دودکش و راه های خروجی وسایل گازسوز و گرمایشی باید از کلاهک مخصوص استفاده شود.
طرح دادپزشک تروما از اول خرداد ۹۷ به صورت رسمی به اجرا درآمد که کرمانشاه دومین استانی است که این طرح در آن اجرایی شده است.