رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به اینکه برخی از دانشجویان مایل هستند که از انجام کار سر باز زنند، خاطرنشان کرد: گاهی رفت و آمد دانشجو در این مراکز سبب می‌شود هدفی که می‌خواهند دنبال نشود.
اعلمی آل‌آقا بااشاره به اینکه تا مهارت تاکید نشود، توانمندی دانش آموختگان بالا نمی‌رود افزود: نقیصه‌هایی که در شروع کار هستند، باید حل و فصل شود تا در نهایت میوه حاصله را بتوان چید.
گفتنی است، در این نشست تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه رازی و سازمان فنی و حرفه‌ای کرمانشاه به امضا رسید.