🔸به نقل از روابط عمومی سازمان تاکسیرانی کرمانشاه ، سجاد سلیمانی مدیر عامل این سازمان، با اعلام این که بیمه تکمیلی دغدغه اکثر تاکسیرانان است بیان داشت: به منظور رفاه حال رانندگان و کاهش بار این مشکل با پیگیریهای مستمر این سازمان با شرکتهای بیمه گر ، بیمه تکمیل درمان ویژه خانواده بزرگ تاکسیرانان در شهر کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

🔸مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه یادآورشد: بیمه تکمیلی هزینه های درمانی کلینیکی، پاراکلینیکی و عمل های جراحی رانندگان تاکسی مانند پرداخت هزینه‌های درمانی و بیمارستانی، زایمان، سزارین، هزینه آمبولانس، چشم‌پزشکی و… را شامل می‌شود که در این راستا رانندگان تاکسی هر دو ماه یک بار، با پرداخت مبلغ مشخص به ازای هر نفر در نظر گرفته شده که تاکسیرانان با پرداخت آن می توانند از خدمات درمانی لازم بهره‌مند ‌شوند.

🔸وی با اشاره به اقساطی بودن هزینه پرداختی بیمه تکمیلی به ازای افراد خانواده عنوان کرد: رانندگان تاکسی می‌توانند با توجه به تعداد نفرات تحت تکفل خود از اقساط پرداختی بهره‌مند شوند. تاکسیرانان متقاضی، دارای کارت شهری می توانند با مراجعه به مرکز شرکت تعاونی تاکسیرانی واقع در دیزل آباد خیابان سوم جنب منابع طبیعی مراحل ثبت نام را انجام و از مزایای این طرح بهره مند شوند