وی خاطرنشان کرد: باتوجه به وجود ۱۲ هزار قلم اشیاء تاریخی در استان، راه اندازی این موزه یکی از ضروریات استان به شمار می رود.
بالایی اضافه کرد: همچنین مجمع نمایندگان کرمانشاه در دو نامه جداگانه دیگر به رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور خواستار توجه به بخش گردشگری استان شده اند.
وی تصریح کرد: در نامه اول تاکید شده باتوجه به اینکه مطالعات منظر طبیعی و فرهنگی اورامانات از پیشرفت خوبی برخوردار است، در سال ۲۰۱۹ و یا ۲۰۲۰ پرونده ثبت جهانی این اثر در اولویت سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه، برنامه ریزی برای تبدیل کرمانشاه به محور یک رویداد گردشگری در سال ۲۰۲۰ دیگر درخواست نمایندگان کرمانشاه از رئیس سازمان میراث فرهنگی است.
وی افزود: در این نامه به ظرفیت های غنی کرمانشاه درحوزه تاریخ، طبیعت، فرهنگ و آثار ملموس و غیرملموس اشاره و عنوان شده که این ظرفیت های می تواند زمینه ای برای ایجاد محورهای گردشگری مهم در منطقه باشند./ایسنا