عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه از گندم به عنوان یک کالای استراتژیک یاد کرد که کمبود آن در کشور می تواند آسیب زا باشد و ادامه داد: با این شرایطی که در نرخ ارز داریم در صورتی که با کمبود تولید گندم مواجه شویم واردات آن نیز بسیار دشوار خواهد بود.
کدیور اضافه کرد: از سوی دیگر این روزها قیمت جو که به عنوان یک علوفه در بخش دامداری استفاده می‌شود در برخی از موارد از قیمت گندم بالاتر است و این امر باعث می‌شود برخی از دامداران از گندم به جای علوفه برای تغذیه دام های خود استفاده کند و ممکن است مقداری از گندم وارد این چرخه هم بشود.
وی معتقد است مجموعه این موارد باعث کاهش خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهد شد و این امر کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
کدیور خواستار تعیین قیمت منطقی و کارشناسی بر اساس هزینه های انجام شده برای هر کیلو گندم شد و تاکید کرد: اگر این اقدام انجام نشود در زمینه تولید گندم خصوصا در سال های آینده با مشکل و کمبود مواجه خواهیم شد.