وی با بیان اینکه بازگشایی مرز خسروی به اعلام نظر طرف عراقی بستگی دارد و ما در کشور آمادگی کامل برای این کار داریم، گفت: مسئولین کشور عراق تا این لحظه نه به طور رسمی اعلام کرده اند مرز خسروی برای تردد زوار اربعین بازگشایی می شود و نه اعلام کرده اند این مرز باز نخواهد شد.