وی سایر مجتمع‌های گلخانه‌ای را شامل مجتمع گلخانه‌ای چله نظامی گیلانغرب با مساحت هشت هکتار در ۲ قطعه چهار هکتاری؛ مجتمع گلخانه‌ای محمودآباد گاوکل در شهرستان صحنه به مساحت ۵۲ هکتار و مجتمع گلخانه‌ای سرپل ذهاب در سطح ۳۹ هکتار نیز از جمله مجتمع‌های در دست واگذاری می‌باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه تصریح کرد: اقدام‌های صورت گرفته در خصوص واگذاری طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی شامل برگزاری چهار جلسه هماهنگی و توجیهی با دعوت از نماینده سازمان برنامه و بودجه و استانداری، شرکت در جلسات مربوطه در سازمان برنامه و بودجه و انجام مکاتبات و تشکیل جلسات با بخش‌های داخلی سازمان برای معرفی پروژه‌های مورد نظر است.
بررسی و شناسایی پروژه‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی، اعلام لیست پروژه‌ها به سازمان برنامه و بودجه، تهیه کتابچه اطلاعات پروژه‌های قابل واگذاری و توزیع بین بخش‌های مربوطه و سرمایه گذاران، درج اطلاعات ۱۹ پروژه قابل واگذاری در پورتال سازمان جهاد کشاورزی و اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه‌های معتبر به منظور آگاهی سرمایه گذاران و درج اطلاعات سه مورد واگذاری از دیگر اقدام‌های جهاد کشاورزی استان در این بخش است.
شهبازی گفت: مقرر شده گزارش تصمیم واگذاری مشخصات کامل پروژه ها، تسهیلات و مشوق‌های هر پروژه به طور کامل در قالب فرمت مورد نظر با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنظیم و در جلسه بعدی کارگروه بررسی شود.
وی افزود: همچنین مقرر شده چنانچه تنظیم گزارش تصمیم واگذاری پروژه‌ها به اطلاعات کامل تری نیاز داشته باشد از محل یک درصد اعتبارات پژوهشی برای تنظیم گزارش مشاور تعیین شود./صداوسیما