مهندس عیدی ادامه داد: روابط عمومی های بخش های مختلف شهرداری باید در تفکر،شیوه و عمل خود تجدید نظر کنند و از حاشیه بیرون آمده و برای ارتقاء جایگاه خود تلاش بیشتری کنند، روابط عمومی چشم و چراغ مجموعه و خط مقدم خدمتگزاری است هرچند موفقیت یک روابط عمومی نیازمند حمایت های مدیر نیز میباشد ولی خود مسئولان روابط عمومی نیز باید قدر و منزلت خود را بدانند و گاری کنند که مدیر احساس کند که بدون روابط عمومی کار پیش نمی رود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمانشاه افزود: ارتباط روابط عمومی ها با رسانه ها به ویژه فضای مجازی بیشتر باشد و افکار عمومی را به شهرداران و مدیران منتقل کنند ، روابط عمومی ها در شفافیت مالی شهرداری نیز تاثیر گذار هستند چرا که می توانند با یک اطلاع رسانی مناسب به شهروندان اعلام کنند هزینه ای که آنان برای عوارض می دهند صرف چه خدمتی می شود، دنیای امروز دنیای تبلیغات،اطلاع رسانی و ارتباطات است و باید از این فضا به نحو احسن استفاده کرد.
مهندس عیدی در پایان گفت: رسانه ها می توانند بازوی ارزشمند مدیریت شهری باشند وقتی شهرداری برای هر قشری برنامه دارد چرا برای اصحاب رسانه نداشته باشد باید از رسانه ها استفاده شود .