این مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه عسل تنها یکی از محصولات زنبور عسل است، گفت: زنبور عسل محصولات دیگری مثل ژله رویال دارد که یکی دو سالی است در استان به صورت حرفه ای ورود کرده و تولید صنعتی ژل رویال را در استان داریم، به نحوی که سال گذشته ۳۳ کیلوگرم ژل رویال در استان تولید شد.

به گفته خانی سال گذشته ۷۴۳۷ کیلوگرم گرده گل، بیش از ۷۱ هزار کیلوگرم موم و ۳۲۱۹ کیلوگرم برموم در استان تولید شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ورود استان در حوزه پرورش ملکه، افزود: امسال با توجه به تامین تسهیلات، توسعه واحدهای پرورش ملکه در استان را پیگیری می کنیم/ایسنا