کردستانی با بیان اینکه کارهای مقدماتی برای واگذاری اراضی به نمایشگاه‌های اتومبیل سنگین در شهرک صنعتی زاگرس در حال انجام است، پیش بینی کرد تا پایان سال ۹۸ شاهد استقرار این واحدها باشیم.وی افزود: البته امیدواریم استقبال خود کامیون‌داران نیز برای انتقال به این محل جدید بیشتر شود.